Minateks Quality Policy

Minateks Quality Policy

Minateks Çalışma İlkeleri ve Kalite Politikası…

  • Şirketimiz ulusal ve uluslararası gelişen teknolojiye paralel müşteri istek ve zevklerini zamanında tespit ederek pazara bu beklentileri sağlayacak ürünler sunacaktır.
  • Yurt içi ve yurt dışı resmi teknik standartları kabul ederek pazara sunulan ürünün standartta öngörülen teknik spesifikasyonlara asgari sahip olmasını garantileyecektir.
  • Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için, üretimde ekonomiye önem vermenin yanında kalitede sürekliliği sağlamak, teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerimiz sırasında çevrenin korunması vazgeçilmez prensibimiz olacaktır.

Human Resources

Human Resources

Certificates

Certificates

Gallery

Gallery